COTTO 6X24 ĐỎ LỢT

COTTO 6X24 ĐỎ LỢT

GẠCH CẨN TƯỜNG ĐẤT VIỆT, MÀU ĐỎ NHẠT, KÍCH THƯỚC: 6X24, MẬT ĐỘ: 70 viên/m2
  • COTTO
  • Liên hệ
  • 1238